Fortrydelsesret

Fortrydelsesret og åbent køb
Ifølge fortrydelsesloven har du som forbruger ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage efter modtagelse af varen. Disse handelsbetingelser gælder både for fjernhandel og for handel i vores butikker.

Hvis du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du hurtigst muligt meddele dette til sælger og senest den dag, fristen udløber.

Fortrydelsesretten bør give dig mulighed for at undersøge varen nøje, inden du beslutter dig for, om du vil beholde varen. Det kan være nødvendigt at åbne dele af emballagen for at undersøge produktets karakter, egenskaber og funktion. Retten til at undersøge varen er begrænset og kan sammenlignes med den undersøgelse du kan foretage, hvis du køber varer i en butik.

Hvis din brug og undersøgelse af varen går ud over hvad er rimeligt og nødvendigt, er det muligt, at du skal betale erstatning til os, fordi varen har mistet værdi. Du mister dog ikke fortrydelsesretten, selvom du er gået ud over undersøgelsesretten, eller er begyndt at bruge varen på sædvanlig måde, så længe du fortryder inden for fortrydelsesfristen.

Du skal først selv afholde omkostningerne ved returneringen og også få dem refunderet når returneringen er godkendt af os. Du er ansvarlig for, at varen returneres med forsvarlig indpakning og emballage. Du kan blive holdt ansvarlig for skader på varen som følge af skødesløs eller uansvarlig returnering.

Send varen i dens originale emballage godt pakket. Det er påkrævet, at du sender varen retur med en registreret sporing fra Posten, da du har bevisbyrden for, at varen er sendt retur til os. Husk at vedlægge købsbevis eller anden dokumentation for, at varen er købt hos os. Oplys også dit navn og adresse samt kontonummer for eventuel refusion.

Refusion
Ved tilbagebetaling af det indbetalte beløb vil denne sker udelukkende til den samme betalingsmetode, som blev brugt på købstidspunktet. Alle betalinger vil blive udbetalt 5 dage efter, at du har sendt os de nødvendige oplysninger, og vi har bekræftet din returnering.